[1]
D. Findeisen, „Kako razumeti mentorsko razmerje in njegove posledice“, AS, let. 18, št. 2, str. 31–42, maj 2012.