[1]
B. Mikulec, „Potrjevanje neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja z evropske perspektive – povezovanje postopkov potrjevanja z nacionalnim ogrodjem kvalifikacij“, AS, let. 21, št. 4, str. 7–19, dec. 2015.