[1]
“Razvoj neformalnega izobraževanja odraslih skozi zgodovino Zasavske ljudske univerze”, as, vol. 21, no. 4, pp. 21–35, Dec. 2015, doi: 10.4312/as.21.4.21-35.