[1]
Z. Jelenc, „Vseživljenjskost učenja ter raziskovanje vzgoje in izobraževanja. Ob 50-letnici Pedagoškega inštituta“, AS, let. 21, št. 4, str. 95–99, dec. 2015.