[1]
M. . Govekar Okoliš in U. Gruden, „Ugotovitve in spoznanja z izobraževanja mentorjev za praktično usposabljanje študentov“, AS, let. 17, št. 1, str. 62–73, mar. 2011.