[1]
“Družinske prakse v poznejših letih kot izziv za učenje in raziskovanje”, as, vol. 17, no. 3, pp. 31–39, Oct. 2011, doi: 10.4312/as.17.3.31-39.