[1]
N. Rijavec Klobučar, „Transformativno učenje v partnerskih odnosih na prehodu v starševstvo“, AS, let. 17, št. 3, str. 32–44, okt. 2011.