[1]
“Okoljska etika in izobraževanje za trajnostni razvoj”, as, vol. 17, no. 3, pp. 73–84, Oct. 2011, doi: 10.4312/as.17.3.73-84.