[1]
A. Jereb, „Učeča se družina - tudi starši potrebujejo šolo“, AS, let. 11, št. 1, str. 56–65, dec. 2005.