[1]
J. Muršak, „KOMENTAR K PRISPEVKU ‚Več pozornosti našemu strokovnemu izrazju ali kako do poenotenja raznolikega‘“, AS, let. 11, št. 1, str. 74–76, dec. 2005.