[1]
“Podjetniško v izobraževanje. Za večji zamah podjetniškega gibanja potrebujemo več izobraževanja”, as, vol. 11, no. 3, pp. 30–36, Dec. 2005, doi: 10.4312/as.11.3.30-36.