[1]
“Metoda poslovnega primera. Didaktično orodje za večjo povezanost izobraževalnega sistema z gospodarstvom”, as, vol. 11, no. 3, pp. 38–52, Dec. 2005, doi: 10.4312/as.11.3.38-52.