[1]
D. Brečko, „8. konferenca o ravnanju z ljudmi pri delu (HRM) v Novi Gorici in najboljši projekt HRM 2005“, AS, let. 11, št. 3, str. 85–87, dec. 2005.