[1]
T. Šulak, „Vseživljenjsko učenje v in vseživljenjsko v izobraževanje. Sodobna pedagogika 2/2005 (tematska številka)“, AS, let. 11, št. 3, str. 88–89, dec. 2005.