[1]
J. Mirčeva, „Vključenost odraslih v v izobraževanje. Koliko nas dejavnosti vsakdanjega življenja spodbujajo k temu“, AS, let. 11, št. 4, str. 10–21, dec. 2005.