[1]
“Na poti do spodbudnega v študijskega okolja. 0 ločenosti in prežemanju akademske in bivalne sfere v univerzitetnih središčih”, as, vol. 11, no. 4, pp. 31–46, Dec. 2005, doi: 10.4312/as.11.4.31-46.