[1]
“Vaupotič, Mirko (ur.): Evropska unija. Priložnost tudi za starejše (Ljubljana, ZOTKS, 2004)”, as, vol. 11, no. 4, pp. 90–93, Dec. 2005, doi: 10.4312/as.11.4.90-93.