[1]
Z. Jelenc, „Več pozornosti našemu strokovnemu izrazju. Pravilna raba izrazoslovja krepi stroko“, AS, let. 10, št. 4, str. 40–49, dec. 2004.