[1]
“Več pozornosti našemu strokovnemu izrazju. Pravilna raba izrazoslovja krepi stroko”, as, vol. 10, no. 4, pp. 40–49, Dec. 2004, doi: 10.4312/as.10.4.40-49.