[1]
S. Kump, „Radikalno izobraževanje odraslih. Integralni del procesa družbenih sprememb“, AS, let. 10, št. 1, str. 8–24, dec. 2004.