[1]
“Most do izobrazbe. Izobraževalni program za odrasle z desetimi ali manj leti šolanja”, as, vol. 10, no. 1, pp. 48–56, Dec. 2004, doi: 10.4312/as.10.1.48-56.