[1]
A. Krajnc, „Mentor mora biti kot oče v svojim učencem. Intervju z Rajkom Koritnikom“, AS, let. 10, št. 3, str. 56–60, dec. 2004.