[1]
A. Krajnc, „Od e-izobraževanja k m-izobraževanju“, AS, let. 9, št. 1, str. 3–4, dec. 2003.