[1]
“Od e-izobraževanja k m-izobraževanju”, as, vol. 9, no. 1, pp. 3–4, Dec. 2003, doi: 10.4312/as.9.1.3-4.