[1]
S. Klemenčič, „Andragoško spopolnjevanje v prepletu različnih vlog izobraževalcev odraslih“, AS, let. 17, št. 4, str. 5–10, dec. 2011.