[1]
“Andragoško spopolnjevanje v prepletu različnih vlog izobraževalcev odraslih”, as, vol. 17, no. 4, pp. 5–10, Dec. 2011, doi: 10.4312/as.17.4.5-10.