[1]
T. Možina, „Andragoško spopolnjevanje in strokovni razvoj izobraževalcev odraslih“, AS, let. 17, št. 4, str. 23–43, dec. 2011.