[1]
“Marketing izobraževalnih storitev (Gabrijel Devetak, Goran Vukovič)”, as, vol. 9, no. 1, pp. 94–95, Dec. 2003, doi: 10.4312/as.9.1.94-95.