[1]
L. Bregar, „Trendi v e-izobraževanju ter dejavniki uspešnega in učinkovitega vpeljevanja v izobraževanje odraslih v Sloveniji “, AS, let. 17, št. 4, str. 44–59, dec. 2011.