[1]
T. Šulak, „Psihologija odrasle dobi i starenja (Schai, K. W. in Willis, L.S.), Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001“, AS, let. 9, št. 2, str. 75–76, dec. 2003.