[1]
“Psihologija odrasle dobi i starenja (Schai, K. W. in Willis, L.S.), Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001”, as, vol. 9, no. 2, pp. 75–76, Dec. 2003, doi: 10.4312/as.9.2.75-76.