[1]
T. Šulak, „Sklenimo posel z vladarji znanja: učna pogodba. GV Izobraževanje, Ljubljana, 2003 Brečko, Daniela“, AS, let. 9, št. 2, str. 77–78, dec. 2003.