[1]
“Matematična pismenost kot temelj za vseživljenjsko učenje in družbeno vključenost”, AS, vol. 17, no. 4, pp. 83–92, Dec. 2011, doi: 10.4312/as.17.4.83-92.