[1]
A. Krajnc, „Petdeset let Evropskega združenja za izobraževanje odraslih“, AS, let. 9, št. 3, str. 3–4, dec. 2003.