[1]
A. Krajnc, „Pospešeno in kakovostno izobraževanje odraslih je pot iz gospodarske krize - Od funkcionalno nepismenih k razvitim ljudem“, AS, let. 16, št. 1, str. 10–22, mar. 2010.