[1]
“Pospešeno in kakovostno izobraževanje odraslih je pot iz gospodarske krize - Od funkcionalno nepismenih k razvitim ljudem”, as, vol. 16, no. 1, pp. 10–22, Mar. 2010, doi: 10.4312/as.16.1.10-22.