[1]
T. Možina, „Kakovost v izobraževanju. Od tradicionalnih do sodobnih modelov ugotavljanja in razvijanja kakovosti v izobraževanju odraslih (ACS, 2003)“, AS, let. 9, št. 3, str. 61–64, dec. 2003.