[1]
D. Findeisen, „Identiteta, spoštovanje samega sebe in učljivost“, AS, let. 9, št. 4, str. 3–4, dec. 2003.