[1]
“Izkustveno učenje kot praksa in teorija izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vrtcu Trnovo”, as, vol. 16, no. 1, pp. 35–46, Mar. 2010, doi: 10.4312/as.16.1.35-46.