[1]
M. Radovan, „Ovire odraslih pri vključevanju v izobraževanje“, AS, let. 8, št. 1, str. 24–31, dec. 2002.