[1]
“Ovire odraslih pri vključevanju v izobraževanje”, as, vol. 8, no. 1, pp. 24–31, Dec. 2002, doi: 10.4312/as.8.1.24-31.