[1]
D. Findeisen, „Izobraževanje zapornikov. Zaznavne, spoznavne in druge značilnosti zapornikov“, AS, let. 8, št. 1, str. 32–37, dec. 2002.