[1]
N. Rijavec Klobučar, „Izobraževanje za partnerske odnose kot izhodišče spreminjanja družine“, AS, let. 8, št. 1, str. 48–53, dec. 2002.