[1]
Z. Jelenc, „Krovno združenje za izobraževanje odraslih. Okrepiti vpliv civilne družbe in partnersko sodelovanje z državo“, AS, let. 8, št. 1, str. 76–81, dec. 2002.