[1]
S. Jelenc Krašovec, „Preoblikovanje univerze“, AS, let. 8, št. 2, str. 36–51, dec. 2002.