[1]
“Razvoj kariere kot interakcija med posameznikom in organizacijo ter vloga v izobraževanja. 1. del: predhodna izbira poklica”, as, vol. 8, no. 2, pp. 84–102, Dec. 2002, doi: 10.4312/as.8.2.84-102.