[1]
D. Brečko, „Učeča se organizacija in delavci znanja“, AS, let. 7, št. 1, str. 38–47, dec. 2001.