[1]
V. Mohorčič Špolar, „Znanje in izobraževanje kot sredstvo za izhod iz krize“, AS, let. 16, št. 2, str. 5–10, jul. 2010.