[1]
A. Krajnc, „Vseživljenjsko izobraževanje za pravičnost in socialno kohezivnost nov izziv visokega šolstva“, AS, let. 7, št. 1, str. 99–101, dec. 2001.