[1]
D. Brečko, „Koncepti razvoja kariere“, AS, let. 8, št. 3-4, str. 19–34, dec. 2002.